Tule kanssamme jakamaan kokemuksia ja osaamista. Opi kohtaamaan muutos ja epävarmuus vertaisyhteisömme kanssa. Asetetaan ideoille ja osaamiselle uusi suunta ja nostetaan osaamisemme yhdessä uudelle tasolle.

Reset2018 on tarkoitettu kaikille muutoksentekijöille, joilla on paloa oppia ja omaksua uutta sekä myös jakaa omia oivalluksia. Tähän tapahtumaan ei tulla kuuntelemaan pelkästään asiantuntijoita vaan tapahtuman sisältö ja se mikä on merkityksellistä luodaan yhdessä.

Tapahtuma tarjoaa sinulle yhteisöllistä sparrausta oman osaamisesi tueksi.

Onko idea hyvä? Se selviää kokeilemalla

Yhdistämme ideoijat, toteuttajat, sparraajat ja rahoittajat. Täällä voit kertoa idean, tehdä ehdotuksia ja edetä kokeiluun verkoston tukemana. Kokeilun paikan kautta voit löytää sopivat kumppanit ja mahdolliset rahoittajat. Voit myös kommentoida ja sparrata muiden kokeiluja. Kokeilun opit jaetaan kaikkien kesken.

Kanadalainen Harold Jarche on yksi maailman arvostetuimmista verkosto-oppimisen edelläkävijöistä.

KEYNOTE & WORKSHOP

Kanadalainen Harold Jarche on yksi aikamme arvostetuimmista organisaatioiden kilpailukyvyn kehittämiseen erikoistuneista yhteisöllisen oppimisen ja verkostoajan työn asiantuntijoista. Hänen asiakkaitaan ovat muiden muassa Suomen valtioneuvoston kanslia, Carlsberg A/S, ja ING Bank.

Jarchen työskentely perustuu malleihin, kuten Sense – Seek – Share ja Personal Knowledge Mastery, joita sosiaalisissa verkostoissa ja käytäntöyhteisöissä soveltamalla verkostoajan ammattilaiset oppivat käytännön tapoja yhdistää työ ja oppiminen.

Tapahtuman sisältöpolkuina ovat tänä vuonna:

KOKEILUKULTTUURI

Välittävä yrityskulttuuri suomalaisten organisaatioiden kilpailukyvyn tekijänä

Sari is passionate about wellbeing and strongly believes that happy people are the most productive people. She is a global citizen with a through experience in strategic management of sales and customer experience, people, business and innovation. She loves building new business and creating high performing teams.
Today Sari works as an entrepreneur with analytics and AI, open innovation and as a researcher focusing on Caring Corporate Culture. In addition, she is in the board of three companies: Finnish Consulting Group (since 2016), Innovation House Finland (since 2017) and Founders Pool (2018), advisor to a few start-ups and author of innovaatiotohtori

Sari Kola-Nyström, HumanKeystones

— — —

Janne Ruohisto on kokeileva yrittäjä joka on kiinnostunut jatkuvasti oppimaan ja kehittämään uusia tapoja auttaa ihmisiä tekemään enemmän yhteistyötä ja saavuttamaan yhdessä enemmän.
Janne ja hänen perustamansa yritys Skillhive uskoo siihen että tulevaisuuden johtaminen murtaa esteitä itseohjautuvuuden ja yhteisöllisyyden tieltä rakentaen kulttuuria, jossa asiantuntijat jakavat osaamistaan yli tiimi-, yksikkö- ja organisaatiorajojen. Skillhive tarjoaa alustan tämän toteuttamiseksi jo tänään.

Janne Ruohisto, tj. Skillhive

— — —

Codenton matka hierarkisesta johtamismallista uuteen itseohjautuvaan malliin

Petri Aukia on IT-konsulttiyhtiön Codenton toimitusjohtaja. Codento on keskittynyt ohjelmistokehitykseen ja parhaiden johtamismenetelmien konsultointiin yksityiselle ja julkiselle sektorille. Petri kertoo yrityksen matkasta varsin tavanomaisesta, hierarkisesta, johtamismallista uuteen itseohjautuvaan malliin. Codentossa kaikki toimivat itseohjautuvissa tiimeissä, jokainen saa vaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin ja jopa koko Codenton hallitus on valittu yrityksen työntekijöiden joukosta.

Petri Aukia, tj. Codento

Tapahtuman sisältöpolkuina ovat tänä vuonna:

UUSI TALOUS

”Uudessa taloudessa ihmisillä on mahdollisuus ottaa oma ajankäyttö haltuun, luoda uusia taitoja, investoida ihmisiin, elää säästeliäämmin ja tehdä enemmän itse ja yhdessä muiden kanssa. Kun tuotannon ja kulutuksen järjestelmiä uudistetaan ydin- ja paikallistalouksia vahvistavasti, uudentyyppisiä markkinoita ja pienyrityksiä syntyy.”

Uuden talouden työpajan vetäjät: Osallistavien prosessien fasilitaattorit, KTM Kirsi Joenpolvi ja KTT Maria Joutsenvirta.

Uusi talous etusivun tiivistelmä

Tapahtuman sisältöpolkuina ovat tänä vuonna:

KIERTOTALOUS

Kiertotalous ─ visiosta todellisuudeksi

Suomen tavoitteena oleva kiertotalousyhteiskunta muuttuu vähitellen visiosta todellisuudeksi. Lähitulevaisuudessa huomio kiinnittyy yhä enemmän siihen, miten tuotanto ja kuluttaminen vaikuttavat luonnonvaroihin ja ympäristöön. Samaan aikaan koko yhteiskunnan on vähennettävä riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Kiertotalous luo vaihtoehdon uudenlaiseen systemaattiseen tapaan säästää ehtyviä luonnonvaroja. Kiertotaloudessa tuotanto ja kulutus synnyttävät mahdollisimman vähän hukkaa. Kulutus perustuu omistamisen ja kertakäyttökulttuurin sijaan palveluihin: jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Kiertotalous edellyttää uusia toimintatapoja koko ketjussa tuotteen tai palvelun suunnittelusta uusiin liiketoiminnan ja kuluttamisen malleihin. Muutos ei synny ilman näkemykseen ja osaamiseen perustuvia tekoja.

 

Kiertotalous – etusvun – tiivistelmä

Reset2018 on tarkoitettu kaikille rohkeille muutoksen tekijöille, joilla on paloa oppia ja omaksua uutta sekä jakaa oivalluksia. Tähän tapahtumaan ei tulla vain kuuntelemaan asiantuntijoita. Sisältö ja se mikä on merkityksellistä, luodaan yhdessä.

Tapahtuma tarjoaa sinulle yhteisöllistä sparrausta oman osaamisesi tueksi.Tapahtuman teemoina ovat jatkuva työssä oppiminen, johtajuus, uusi talous, kiertotalous ja kokeilukulttuuri. Tapahtuman keskustelunherättäjänä ja keynote-puhujana toimii Harold Jarche (Kanada). Jarche on tämän hetken arvostetuimpia verkosto-oppimisen edelläkävijöitä.

Tapahtuman taustajoukkoina toimivat Kokeilun paikka, suomalainen kokeilijayhteisö, VNK:n Kokeileva Suomi -hanke ja valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva. Reset2018 on osa kokeiluviikon ohjelmaa.

Voit keskustella tapahtumasta ja ideoida tapahtuman sisältöä Kokeilun paikan keskustelu-alustalla. Tämä vaatii kirjautumisen palveluun.

 

Sisältötiedustelut: irina.patrikainen@motiva.fi

Mediayhteydenotot: elli.saari@motiva.fi

Lisätietoa tapahtumaan ilmoittautumisesta: nina.vaasvainio@motiva.fi, p. 040 535 0421

 

Seuraa meitä, ja pysy perillä kokeilijayhteisön kuulumisista!

Twitter: @KokeilunPaikka

Facebook: Kokeilun paikka

Kokeilevan Suomen -uutiskirje

Reset2018 on tapahtuma jossa
kokeilukulttuurin, kiertotalouden ja
uuden talouden tekijät kohtaavat.

2018 teemana on:

VERKOSTOJEN VOIMA